Важно за сайта!

Съдържанието на "Мистерика Дейли" е за лица на поне 16 години.

Този сайт е част от групата блогове "Мистерика" и за него важат същите общи правила, както и за основния блог. Можете да се запознаете с тях на този адрес:

За сайта

"Мистерика Дейли" е посветена на настоящите събития и интересните неща намирани в интернет, като акцента леко е поставен върху необичайното.

Повечето от иконките за заглавията на отделните секции с новини са взети от Wikipedia Commons.

Няма коментари:

Публикуване на коментар