Излъчвания на живо, данни в реално време

 

 

Flightradar24.com - Визуализация на гражданските полети в реално време

Генерация и товар на ЕЕС в реално време - графика показваща електропотреблението в България в момента

Емисии на CO2 в реално време за целият свят - показва и в коя страна от какво се произвежда ток към дадения момент

Windyty - Визуализация на въздушните течения

 

 

 Crewe Camera 2, Cheshire UK | Railcam LIVE: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар